7. јун 2017: три месеца

Mila i Lara

Ала је леп овај свет,
Онде поток, овде цвет,
Тамо њива, овде сад,
Ено Сунце, ево хлад!
Тамо Дунав злата пун,
Онде трава, овде жбун,
Славуј песмом љуља луг,
Ја га слушам и мој друг.

(чика Јова Змај)